Kosa i kare

Moja neæakinja voli zabavu kose, mo¾ete ga potap¹ao po dana, i èe¹alj ih upinaæ. On je ukljuèen u to, tako da je cijeli ¾ele izgledati lijepo kikice mo¾e postaviti desetak puta, svaki put vodi do njih kosa dodaci kosa, ili nije ukljuèen u igle. Molim va¹ rad u ¹koli i voli ih stvoriti. Njezina posljednja kreacija kraljice smijeh je i smije¹no i potreban savr¹en frizure i odjeæu. Na dodir majke s Sklopila je pletenice s nekoliko ne stavlja u lukove. Kasnije ovaj ¹armantni junak rekao ne, a jo¹ uvijek nije vrijeme. Ja æu izgledati ljep¹e u upravljanoj kosi ... tako da je poèelo. Èetrdeset i pet minuta snimanja i njihovo stvaranje. Izgledala je lijepo koliko je va¾no kraljica. Ali kad onda dogaða s princezama opet prilièno brzo predomislila. Zawa¿aj±c ne i posljednji da sastavimo od poèetka pokazati da je bilo vi¹e od dva sata. Zaèudo .... potpuno promijenio koncept, au svom govoru zvuèalo malo toliko „noooo, mi se ne sviða, ne sjeæam se kako je kraljica kao rob od nje.” Zahtijevao novu frizuru, kosa joj je zabodena u punðu ispunjen gradnje. Jer, naravno, kao ¹to smo rekli prije nego sada provjeriti u upinaniu joj kosu koja isto vrijeme, oti¹li smo mnogo br¾e. Njezina mama s novim strani mene sa malo dodatnog vremena su netaknuti.

Ovdje mo¾emo pronaæi ukosnice